01.

PARMÉR & BLOM


"Det är roligare att ha kul!"

Hélena Parmér och Maria Blom lärde känna varandra när de arbetade på samma skola för sexton år sedan och har sedan dess varit vänner. En dag i början av januari 2022 bestämde de sig för att skriva en roman tillsammans. De debuterar nu med den historiska romanen Västerlånggatan 79, som ä rden första delen av fyra i serien Latona. Båda är bosatta i Stockholm och arbetar som grundskollärare.